Agnieszka Winiarska, a. (2022). Wpływ przemocy fizycznej na funkcjonowanie społeczne dziecka. MłOda Humanistyka, 18(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/298