Agnieszka Winiarska, a. 2022 Mar 22. Wpływ przemocy fizycznej na funkcjonowanie społeczne dziecka. Młoda Humanistyka. [Online] 18:1