Agnieszka Winiarska, adminAlicja Micał,. " Wpływ przemocy fizycznej na funkcjonowanie społeczne dziecka." Młoda Humanistyka [Online], 18.1 (2021): n. pag. Web. 2 Oct. 2022