Agnieszka Winiarska, adminAlicja Micał,. " Wpływ przemocy fizycznej na funkcjonowanie społeczne dziecka" Młoda Humanistyka [Online], Volume 18 Number 1 (22 March 2022)