Gil-Więcek, P. (2022). System pomocy społecznej osobom z niepełnosprawnością. MłOda Humanistyka, 18(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/299