Gil-Więcek, Paulina. " System pomocy społecznej osobom z niepełnosprawnością." Młoda Humanistyka [Online], 18.1 (2021): n. pag. Web. 2 Oct. 2022