Gil-Więcek, Paulina. " System pomocy społecznej osobom z niepełnosprawnością." Młoda Humanistyka [Online], 18.1 (2021): n. pag. Web. 18 May. 2022