Gil-Więcek, Paulina. " System pomocy społecznej osobom z niepełnosprawnością" Młoda Humanistyka [Online], Volume 18 Number 1 (22 March 2022)