Humanistyka, Młoda. " Strona redakcyjna." Młoda Humanistyka [Online], 4.1 (2015): n. pag. Web. 1 Jul. 2022