Humanistyka, Młoda. " Strona redakcyjna" Młoda Humanistyka [Online], Volume 4 Number 1 (1 June 2015)