Skibicka, M. (2022). Model organizowania społeczności lokalnej (OSL) i rola pracownika socjalnego wykorzystującego ten model w praktyce. MłOda Humanistyka, 18(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/300