Skibicka, Magdalena. " Model organizowania społeczności lokalnej (OSL) i rola pracownika socjalnego wykorzystującego ten model w praktyce." Młoda Humanistyka [Online], 18.1 (2021): n. pag. Web. 18 May. 2022