Waląg, P. (2022). Rodzina z problemem alkoholowym, funkcjonowanie oraz wpływ alkoholizmu na rozwój dziecka w okresie dzieciństwa oraz dorosłości. MłOda Humanistyka, 18(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/301