Waląg, Paulina. " Rodzina z problemem alkoholowym, funkcjonowanie oraz wpływ alkoholizmu na rozwój dziecka w okresie dzieciństwa oraz dorosłości." Młoda Humanistyka [Online], 18.1 (2021): n. pag. Web. 18 May. 2022