Waląg, Paulina. " Rodzina z problemem alkoholowym, funkcjonowanie oraz wpływ alkoholizmu na rozwój dziecka w okresie dzieciństwa oraz dorosłości" Młoda Humanistyka [Online], Volume 18 Number 1 (22 March 2022)