KAISER, Justyna. Praca socjalna, jako forma wsparcia społecznego na przykładzie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 18, n. 1, mar. 2022. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/302>. Date accessed: 02 oct. 2022.