Kaiser, Justyna. " Praca socjalna, jako forma wsparcia społecznego na przykładzie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży." Młoda Humanistyka [Online], 18.1 (2021): n. pag. Web. 18 May. 2022