Kaiser, Justyna. " Praca socjalna, jako forma wsparcia społecznego na przykładzie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" Młoda Humanistyka [Online], Volume 18 Number 1 (22 March 2022)