Piędel, Aldona. " Rola asystenta rodziny w pomocy społecznej." Młoda Humanistyka [Online], 18.1 (2021): n. pag. Web. 2 Oct. 2022