Piędel, Aldona. " Rola asystenta rodziny w pomocy społecznej" Młoda Humanistyka [Online], Volume 18 Number 1 (22 March 2022)