Święch, W. (2016). Stalking – fakty i mity. MłOda Humanistyka, 6(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/41