Święch, W. 2016 Jun 1. Stalking – fakty i mity. Młoda Humanistyka. [Online] 6:1