Święch, Wojciech. " Stalking – fakty i mity." Młoda Humanistyka [Online], 6.1 (2016): n. pag. Web. 21 Sep. 2021