Święch, Wojciech. " Stalking – fakty i mity" Młoda Humanistyka [Online], Volume 6 Number 1 (1 June 2016)