Łukasiewicz, Klara. " Lęk jako nieodłączny element osobowości neurotyka." Młoda Humanistyka [Online], 6.1 (2016): n. pag. Web. 17 Sep. 2021