Łukasiewicz, Klara. " Lęk jako nieodłączny element osobowości neurotyka" Młoda Humanistyka [Online], Volume 6 Number 1 (1 June 2016)