Prażmowska-Bartoszek, K. (2016). Niepełnosprawność w polszczyźnie – nazwy określające dysfunkcje na podstawie analizy forów internetowych dla osób niepełnosprawnych. MłOda Humanistyka, 6(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/49