Prażmowska-Bartoszek, K. 2016 Jun 1. Niepełnosprawność w polszczyźnie – nazwy określające dysfunkcje na podstawie analizy forów internetowych dla osób niepełnosprawnych. Młoda Humanistyka. [Online] 6:1