Prażmowska-Bartoszek, Katarzyna. " Niepełnosprawność w polszczyźnie – nazwy określające dysfunkcje na podstawie analizy forów internetowych dla osób niepełnosprawnych." Młoda Humanistyka [Online], 6.1 (2016): n. pag. Web. 17 Sep. 2021