Prażmowska-Bartoszek, Katarzyna. " Niepełnosprawność w polszczyźnie – nazwy określające dysfunkcje na podstawie analizy forów internetowych dla osób niepełnosprawnych" Młoda Humanistyka [Online], Volume 6 Number 1 (1 June 2016)