Kozioł, D. (2017). Nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca przed i po 1 marca 2015 roku. MłOda Humanistyka, 8(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/71