Kozioł, Dorota. " Nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca przed i po 1 marca 2015 roku" Młoda Humanistyka [Online], Volume 8 Number 1 (1 June 2017)