Wypalenie zawodowe jako problem organizacyjny

  • Iwona Rzeszutek Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

We współczesnych organizacjach wypalenie zawodowe jest powszechnie zauważane, jednak nie rozpatruje się go pod kątem problemu organizacyjnego, ale raczej koncentruje się na pracowniku jako jednostce, której doskwiera słabość w zakresie znoszenia trudności psychologicznych. Tymczasem zachodzi istotny związek między syndromem wypalenia zawodowego a stresogennym miejscem pracy. Pracownicy będący w stanie długotrwałego stresu zaczynają doświadczać braku harmonii między swoją osobą a organizacją oraz poprzez podejmowanie różnych postaw zaczynają wpływać na innych. Może to skutkować pogorszeniem atmosfery w miejscu pracy, narastaniem konfliktów i ostatecznie rezygnacji z pracy, co prowadzi do fluktuacji kadr i generuje kolejne koszty dla organizacji. Nie bez znaczenia jest rola organizacji w stwarzaniu odpowiednich warunków pracy, które nie generowałyby dodatkowych czynników stresogennych dla pracownika. Odpowiednia postawa przełożonego oraz wsparcie ze strony współpracowników może stanowić realne podstawy do zminimalizowania szkód związanych z syndromem wypalenia zawodowego. Celem artykułu jest problematyka wypalenia zawodowego w kontekście stresu organizacyjnego, która przybliży tą tematykę i pozwoli na refleksję nad nieprawidłowościami organizacyjnymi stanowiącymi źródło wypalenia zawodowego u pracownika.

Published
2017-08-03
How to Cite
RZESZUTEK, Iwona. Wypalenie zawodowe jako problem organizacyjny. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 9, n. 2, aug. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/101>. Date accessed: 19 may 2022.