Znaczenie Najwyższej Izby Kontroli dla funkcjonowania i działalności samorządu terytorialnego

  • Tomasz Słapczyński

Abstract

W każdym sprawnie funkcjonującym państwie, potrzebne są instytucje zajmujące się kontrolą określonych dziedzin jego działalności. Aby nie dochodziło do nieprawidłowości, które mogą spowodować zachwianie równowagi funkcjonowania państwa. Najważniejszą rzeczą jest gospodarowanie finansami państwa, które zapewnia skuteczne funkcjonowanie i pozwala się rozwijać. Rozbudowany aparat urzędniczy wykonuje różnego rodzaju funkcje, pomagające państwu istnieć i aby to robił należycie, musi być kontrolowany. Głównym organem, który dba o prawidłowe funkcjonowanie administracji państwowej oraz gospodarki finansami, jest Najwyższa Izba Kontroli. 


Część pierwsza porusza problematykę samorządu terytorialnego w Polsce, przybliża jego tematykę oraz charakteryzuje go pod względem zadań, jakie ma do spełnienia w ramach obowiązujących przepisów prawa.


Część druga, zatytułowana „Funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli”, porusza tematykę związana z kompetencjami kontrolnymi Izby w stosunku do samorządu terytorialnego oraz innych powiązanych podmiotów, które podlegają kontroli Izby ze względu na wyszczególnione kryteria. Podejmuje próbę usystematyzowania aktów prawnych na podstawie której działa Najwyższa Izba Kontroli, charakteryzując jej kompetencje i podmiotowy zakres działalności.


Część trzecia, zatytułowana „Kontrola samorządu terytorialnego” podejmuje próbę scharakteryzowania wagi, jaką kontrola Izby wywiera na organy samorządu terytorialnego, w jaki sposób Najwyższa Izba Kontroli może wpływać na działania samorządu terytorialnego.


Część czwarta, znaczenie kontroli dla funkcjonowania samorządu, podejmuje próbę scharakteryzowania ogólnych korzyści, jakie samorząd terytorialny odnosi, dzięki działalności Izby.


  Artykuł podejmuje próbę ukazania znaczenia Najwyższej Izby Kontroli dla funkcjonowania i działalności samorządu terytorialnego.

Published
2017-08-03
How to Cite
SŁAPCZYŃSKI, Tomasz. Znaczenie Najwyższej Izby Kontroli dla funkcjonowania i działalności samorządu terytorialnego. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 9, n. 2, aug. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/104>. Date accessed: 19 may 2022.