Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako narzędzia służącego kreowaniu jakości życia

Inwentaryzacja obiektów w wybranych powiatach województwa podkarpackiego w kategorii: turystyka, zdrowie, ekotechnologie

  • Jarosław Herbert Patrycja Żegleń Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego

Abstract

Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na jakość życia mieszkańców terenów recepcyjnych.
Celem pracy jest uwypuklenie znaczenia zasobów przyrodniczo-kulturowych badanego obszaru poprzez wyodrębnienie trzech kategorii obiektów (turystyka, zdrowie, ekotechnologie), mających duży wpływ na postrzeganie danego obszaru zarówno przez turystów, jak i mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców.
Wyniki badań mogą stanowić przyczynek do podjęcia działań mających na celu zapewnienie dostępu do infrastruktury turystycznej, nie tylko mieszkańcom powiatów objętych inwentaryzacją, ale również potencjalnym inwestorom, lokalnym przedsiębiorcom z różnych branż, a zwłaszcza tych związanych z turystyką, ekotechnologiami i zdrowiem.
Uzyskane informacje pozwolą na stworzenie całościowego obrazu zasobów turystycznych i kulturowych badanego obszaru.

Published
2017-08-03
How to Cite
PATRYCJA ŻEGLEŃ, Jarosław Herbert. Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako narzędzia służącego kreowaniu jakości życia. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 9, n. 2, aug. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/107>. Date accessed: 19 may 2022.