Człowiek, bardziej, człowiek… kobieta. O modelu kobiecości w pisarstwie Leo Lipskiego

  • Iwona Jędrzejewska Katolicki Uniwersytet Lubelski

Abstract

Problematyka tekstu dotyczy literackich przedstawień postaci kobiecych w XX-wiecznej prozie polskojęzycznej. Intencją artykułu jest ukazanie sposobu wielowymiarowego funkcjonowania motywu kobiety i kobiecości w pisarstwie Leo Lipskiego. Cel rozważań stanowi odpowiedź na pytanie, czy można w dziełach tego pisarza odnaleźć spójny, kompletny oraz powtarzalny model kobiecości. Weryfikacji tezy, że utwory autora Niespokojnych zawierają pewien, podlegający modyfikacjom wzorzec kobiecości, który stanowi zarazem paradygmat wyznaczający sposób konstruowania bohaterek, służy analiza porównawcza postaci kobiecych pod kątem zachodzących pomiędzy nimi podobieństw oraz ewentualnych różnic. Jednocześnie, podejmowana jest kwestia dualnego statusu kobiety w relacji do bohaterów męskich - jako idealnego Innego, naturalnego dopełnienia mężczyzny, a zarazem „bardziej człowieka” i archetypicznego wcielenia „Wielkiej Bogini” (Magna Mater).

Published
2017-12-29
How to Cite
JĘDRZEJEWSKA, Iwona. Człowiek, bardziej, człowiek… kobieta. O modelu kobiecości w pisarstwie Leo Lipskiego. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 10, n. 3, dec. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/119>. Date accessed: 19 may 2022.