Młodzi i ich rodziny a postawy wobec przeszłości

  • Sławomir Wilk Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

W artykule zaprezentowano rolę rodziny w kształtowaniu postaw wobec przeszłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badanie zrealizowano w 2015 roku na próbie 3477 uczniów. W tekście zarysowano kontekst teoretyczny metodologiczno-badawczy oraz przedstawiono analizy dotyczące sytuacji rodzinnych związanych z przeszłością. Wyodrębniono za pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej – sześć typów postaw wobec przeszłości, a następnie sprawdzono zależności pomiędzy postawą rodzinno-monumentalną a zmiennymi niezależnymi. Dokonane analizy wykazały, że uczniowie, których przodkowie uczestniczyli w wydarzeniach historycznych częściej wykazują silną i bardzo silną postawę rodzinno-monumentalną, niż uczniowie, którzy takich przodków nie posiadają. Ważne jest także wspólne spożywanie posiłków w rodzinie i rozmowy prowadzone podczas tych spotkań.

Published
2017-12-29
How to Cite
WILK, Sławomir. Młodzi i ich rodziny a postawy wobec przeszłości. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 10, n. 3, dec. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/122>. Date accessed: 20 may 2022.