Kosmopolityzm jako orientacja społeczna. Koncepcja Roberta K. Mertona i jej recepcja

  • Jan P. Gałkowski Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

We współczesnej myśli filozoficznej i społecznej kosmopolityzm jest definiowany na różne sposoby. Lepszemu zrozumieniu socjologicznego pojmowania kosmopolityzmu pomaga przywołanie Roberta K. Mertona koncepcji kosmopolityzmu i lokalizmu jako orientacji społecznych. Aczkolwiek Merton nie jest jedynym, ani nawet pierwszym myślicielem, który wprowadzał koncept kosmopolityzmu do socjologii to jego rozumienie tego zagadnienia jest kluczowe ze względu na jego szeroką recepcję. Artykuł prezentuje Mertona teorię kosmopolityzmu jako orientacji społecznej, tak jak została ona ujęta w jego słynnym dziele Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Następnie przedstawiono sposoby interpretacji i rozwijania teorii Mertona przez innych uczonych.

Published
2017-12-29
How to Cite
GAŁKOWSKI, Jan P.. Kosmopolityzm jako orientacja społeczna. Koncepcja Roberta K. Mertona i jej recepcja. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 10, n. 3, dec. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/123>. Date accessed: 19 may 2022.