Funkcjonowanie katolickich organizacji pozarządowych na przykładzie Diecezji Rzeszowskiej i Archidiecezji Przemyskiej

  • Jamroży Krzysztof Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Organizacje katolickie w Polsce, których celem jest pomoc bliźnim istnieją już od epoki średniowiecza. Przykłady takich instytucji w omawianym okresie stanowią choćby domy dla sierot czy szpitale, które były tak naprawdę przytułkami dla ubogich i bezdomnych. Jednakże współcześnie organizacje katolickie pełnią także inne role, np. promują religię, sport, podejmują się działalności edukacyjnej czy gospodarczej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie funkcjonowania wybranych katolickich organizacji pozarządowych z Diecezji Rzeszowskiej i Archidiecezji Przemyskiej, wskazanie obszaru ich oddziaływań na społeczność lokalną, form promocji w społeczności, zakresu wewnątrzsektorowej współpracy, szans oraz barier rozwoju omawianych NGO’s oraz aktualnych potrzeb podmiotów non profit z badanej grupy.

Published
2017-12-29
How to Cite
KRZYSZTOF, Jamroży. Funkcjonowanie katolickich organizacji pozarządowych na przykładzie Diecezji Rzeszowskiej i Archidiecezji Przemyskiej. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 10, n. 3, dec. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/125>. Date accessed: 19 may 2022.