Poczucie koherencji u młodzieży w okresie dojrzewania i jej zróżnicowanie ze względu na płeć

  • Anita Głód

Abstract

Okres dojrzewania jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka, gdyż wpływa na dalsze funkcjonowanie jednostki. W tym czasie następuje szereg zmian w sferach: emocjonalnej, społecznej, biologicznej i psychicznej. Dochodzi również do kształtowania się poczucia koherencji, które ma wpływ na wizję świata i życia u młodego człowieka. Przeprowadzone badanie miało na celu znalezienie różnic pomiędzy płciami ze względu na ogólne poczucie koherencji i nasilenie jego składowych. Badaniu została poddana młodzież ucząca się w szkołach średnich Kwestionariuszem Orientacji Życiowej (SOC- 29). Analizy wykazały, że dziewczęta nie osiągają niższych wyników w zakresie SOC, ani jego determinant w porównaniu z chłopcami. Można przypuszczać, że granica między kobietami i mężczyznami ze względu na pełnioną rolę ulega zatarciu. Kiedyś mężczyźni dominowali w sferze zawodowej i politycznej oraz mieli wyższe poczucie koherencji. Obecnie nie zaobserwowano takiej zależności, a więc kobiety bardzo dobrze radzą sobie w życiu, są pewne siebie, a ich wizja świata jest stabilna.

Published
2018-05-13
How to Cite
GŁÓD, Anita. Poczucie koherencji u młodzieży w okresie dojrzewania i jej zróżnicowanie ze względu na płeć. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/132>. Date accessed: 20 may 2022.