Najbardziej prestiżowe budynki Lwowa

  • Arkadiusz Wlazło Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Lwów dzięki swojemu położeniu i obecności wielu narodowości z powodzeniem uczestniczył w handlu pomiędzy Zachodem i Wschodem, Polską i Rusi, Litwą i Węgrami. To położenie przełożyło się na rozwój gospodarczy miasta. W okresie I Rzeczpospolitej nastąpił ogromny rozkwit Lwiego Grodu. Rozwoju tego nie zatrzymały różne konflikty w których uczestniczyła Rzeczpospolita. Dopiero rozbiory wstrzymały ten rozwój, po nich Lwów stał się miastem prowincjonalnym. Kolejnym impulsem do rozwoju stała się Autonomia Galicyjska. Jako stolica Galicji w pełni wykorzystał swoja pozycję, przezywając kolejny etap rozwoju. Również okres II Rzeczpospolitej, mimo zniszczeń całego kraju po I wojnie światowej oraz po wojnach polsko- ukraińskiej i polsko- bolszewickiej, dla miasta był okresem dobrym. Zmierzch jego świetności oraz roli jaką pełnił w ramach Rzeczpospolitej , nastąpił wraz z wybuchem II wojny światowej.
Wszystkie te okresy przyniosły miastu wspaniałe budowle, tworząc swoisty klimat Lwowa. Budowle te nadały miastu prestiżu i stanowiły dumę dla jego mieszkańców.

Published
2018-05-13
How to Cite
WLAZŁO, Arkadiusz. Najbardziej prestiżowe budynki Lwowa. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/133>. Date accessed: 20 may 2022.