Centrum Rzeszowa jako obszar kulturowy

  • Marcin Zgłobiś Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

W ostatnich latach rola kultury w procesach rozwojowych jest coraz bardziej doceniania. Kultura nie tylko inspiruje i wspiera innowacyjność, kreatywność i rozwój, ale również kształtuje poziom i jakość życia. Niezwykle interesującym miejscem uzewnętrznienia się kultury jest miasto. Aleksander Wallis obszary szczególnego skupienia wartości kulturowych nazwał obszarami kulturowymi. Jego zdaniem najbardziej rozległym, zróżnicowanym, skomplikowanym i dynamicznym obszarem kulturowym jest centrum miasta. W niniejszym artykule autor poddał analizie centrum Rzeszowa jako główny, największy i najintensywniej wykorzystany obszar kulturowy miasta, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę dalszych szczegółowych i pogłębionych badań nad obszarami pełniącymi funkcje kulturowe oraz nad przestrzeniami mającymi duży potencjał stania się takimi obszarami kulturowymi w Rzeszowie.

Published
2018-05-13
How to Cite
ZGŁOBIŚ, Marcin. Centrum Rzeszowa jako obszar kulturowy. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/139>. Date accessed: 20 may 2022.