Filozofia między teologicznym a (neuro)naukowym obrazem świata

  • Mateusz Tofilski Uniwersytet Śląski

Abstract

Wilfrid Sellars widział w filozofii dyscyplinę łączącą naukowy obraz świata z obrazem „manifestującym się”, a Ian Barbour twierdził, że to właśnie na filozoficznym gruncie możliwy jest dialog pomiędzy religią a nauką. Dialog prowadzony w kontekście dyskusji dotyczącej kształtu relacji łączącej te dwa elementy ludzkiej aktywności, której ważnym, współczesnym składnikiem jest także perspektywa neuronaukowa i neurokognitywistyczna.
Artykuł jest próbą wykazania, iż narzędzia pojęciowe wypracowane w ramach obecnej filozofii umysłu oraz neurofilozofii mogą okazać się przydatne w nawiązaniu rzetelnego i merytorycznego dialogu między religią, teologią a neuronauką. Dobrym przykładem może być tutaj ewolucja pojęcia duszy, które w zestawieniu ze współczesną wiedzą naukową może wymagać pewnej transformacji w obrębie antropologii chrześcijańskiej. Próbą uaktualnienia tego terminu w odniesieniu do nauk o ludzkim systemie poznawczym jest chociażby koncepcja Józefa Bremera, który nawiązując do tomistycznej tradycji, poprzez duszę rozumie opis jedności stanów kognitywnych i afektywnych. Poza tym wspomniana, osadzona w kontekście aktualnych badań naukowych, refleksja filozoficzna jest również istotna w kontekście postulowanej przez Michała Hellera idei teologii nauki.

Published
2018-05-13
How to Cite
TOFILSKI, Mateusz. Filozofia między teologicznym a (neuro)naukowym obrazem świata. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/140>. Date accessed: 20 may 2022.