Zakładowe formy opieki całkowitej nad dzieckiem w powiecie kolbuszowskim w latach 1945-1949

  • Monika Joanna Niezgoda

Abstract

Do zakładowych form całkowitej opieki nad dzieckiem w powiecie kolbuszowskim należały Dom Dziecka dla podopiecznych od 3 do 18 lat oraz Państwowy Dom Małych Dzieci przeznaczony dla dzieci do 3 lat. Zakłady powstały w latach 40. XX wieku i nie funkcjonowały długo, zaledwie do 1949 roku pomimo potrzeb w tym względzie na terenie powiatu. Dom Dziecka prowadzony przez Siostry Służebniczki, przejęty i będący pod nadzorem Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, został przeniesiony do Państwowego Domu Dziecka w Smoczce. Państwowy Dom Małych Dzieci został założony w 1947 roku, by funkcjonować mimo dzielenia budynku z Ośrodkiem Zdrowia do czasu likwidacji. Działalność kolbuszowskich zakładów opieki całkowitej przypadła na czas postępujących reform na szczeblu ministerialnym i zmian w funkcjonowaniu opieki i pomocy społecznej.

Published
2018-05-13
How to Cite
NIEZGODA, Monika Joanna. Zakładowe formy opieki całkowitej nad dzieckiem w powiecie kolbuszowskim w latach 1945-1949. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/141>. Date accessed: 20 may 2022.