Przygotowanie żołnierzy do operacji i misji pokojowych w świetle socjologii wojny (na przykładzie jednostek 21 Brygady Strzelców Podhalańskich)

  • Dariusz Czekaj

Abstract

Tematem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy poznanie w kraju, który wysyła żołnierzy na operacje i misje pokojowe, procedur związanych z odpowiednim zachowaniem się podczas patrolowania, konwojowania oraz przeszukiwania osób na terenach ogarniętych wojną, pozwala na lepsze funkcjonowanie żołnierzy w taki sposób, aby można było uniknąć strat bojowych. Populacją wykorzystaną w badaniach są żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy uczestniczyli w V zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Należy przy tym zaznaczyć, że analiza ta oparta jest o badania empiryczne, które przeprowadzone zostały przez autora niniejszego opracowania w 2006 roku. Jednak z uwagi na fakt, że analizy te, w czasie ich realizowania, nie mogły być dostępne szerszemu odbiorcy, zostały zaprezentowane dopiero po upływie 10 lat.

Published
2018-05-13
How to Cite
CZEKAJ, Dariusz. Przygotowanie żołnierzy do operacji i misji pokojowych w świetle socjologii wojny (na przykładzie jednostek 21 Brygady Strzelców Podhalańskich). Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/147>. Date accessed: 20 may 2022.