Liga Kobiet w województwie rzeszowskim w latach 1948-1956

  • Monika Wild-Urbanek Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Celem artykułu jest ukazanie funkcjonowania Ligi Kobiet, czyli organizacji kobiecej będącej w dużej mierze politycznym narzędziem w rękach władz komunistycznych, na obszarze województwa rzeszowskiego w okresie stalinizmu w Polsce. Analizie poddano struktury organizacyjne oraz formy działania, jakie organizacja podejmowała dla zrealizowania założeń statutowych. Przedmiotem artykułu jest prezentacja podstawowych kierunków działań Ligi Kobiet nastawionych przede wszystkim na aktywizację kobiet oraz wskazanie, że droga do niej to walka o podjęcie pracy w zawodach przeznaczonych dla mężczyzn, a także tworzenie nowych miejsc pracy dla podniesienia wzrostu poziomu gospodarczego kraju. To także aktywizacja kobiet wiejskich poprzez werbowanie ich do struktur spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych. Całość tych działań podejmowano przy promowaniu i rozpowszechnianiu troski o kobietę, a także poszerzaniu uprawnień socjalnych mających zwiększyć poparcie dla rządzącej partii. Zasadnicze pytanie, jakie się pojawia, to na ile organizacja działała w omawianym okresie na rzecz i dla dobra kobiet, a na ile realizowała zadania wynikające z założeń ustroju socjalistycznego.

Published
2018-05-13
How to Cite
WILD-URBANEK, Monika. Liga Kobiet w województwie rzeszowskim w latach 1948-1956. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/150>. Date accessed: 20 may 2022.