Historia i stan badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych na terenie miasta Biecza

  • Paweł Kocańda Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Słynący z cennych zabytków architektury i urbanistki Biecz położony jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie Gorlicki. Z uwagi na swoje usytuowanie i sprzyjające warunki topograficzne region przyciągał uwagę człowieka od czasów pradziejowych, natomiast największe natężenie osadnictwa nastąpiło w okresie średniowiecza. Z tego powodu jest on również ciekawy pod kątem archeologicznym i architektonicznym. Pierwsze, amatorskie badania archeologiczne odbyły się w 1877 roku na Górze Zamkowej. W II połowie XIX i początkach XX wieku zabytki Biecza podlegały wielu inwentaryzacjom, prowadzonym przez Stanisława Tomkowicza i Józefa Łepkowskiego. Pierwsze profesjonalne badania archeologiczne w Bieczu wiązać należy z działalnością Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej, która w latach 1951-1960. Największa akcja badawcza przypadła jednak na okres od 1957 do 1966, kiedy to w Bieczu działały krakowskie PKZ-ty oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Przebadano wówczas kilka punktów miasta lokacyjnego, w tym obszar dawnego grodu starościńskiego, Ratusza, domu z Basztą, rejon górnej bramy oraz Górę Zamkową. Do najcenniejszych odkryć zaliczyć należy odsłonięcie ruin zamku średniowiecznego, barbakanu oraz szeregu innych murów związanych z różnymi okresami. Rozpoznano także układ stratygraficznych grodu starościńskiego oraz zlokalizowano pierwotny gród kasztelański. Niestety wyniki tych rozległych prac nie zostały szczegółowo opracowane i opublikowane. Kolejne dekady to już tylko nadzory archeologiczne prowadzone przy okazji inwestycji budowlanych lub prac konserwatorskich. Miejmy nadzieję, że utworzona w zeszłym roku Stała Baza Instytutu Archeologii UR wpłynie na polepszenia stanu badan nad tym ważnym historycznym ośrodkiem.

Published
2018-05-13
How to Cite
KOCAŃDA, Paweł. Historia i stan badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych na terenie miasta Biecza. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/151>. Date accessed: 20 may 2022.