Asystent osoby z niepełnosprawnością w Polsce - zawód pożądany, lecz niewykorzystany

  • Renata Pomarańska

Abstract

Niepełnosprawność pozostaje w Polsce jednym z ważniejszych problemów społecznych. Wiele osób z niepełnosprawnością jest biernych, zdanych jedynie na pomoc rodziny czy opiekunów, wycofanych z życia społecznego. Jeśli znaleźliby oni wsparcie w kimś, kto zamiast ich we wszystkim wyręczać, pomoże im w konkretnych zadaniach i czynnościach niemożliwych dla nich do wykonania, staliby się oni bardziej aktywni. Zawodem uprawnionym do takiej pomocy jest asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością.
Celem niniejszego artkułu jest ukazanie stanu niepełnosprawności w Polsce i potrzeb osób z niepełnosprawnością, którym mógłby sprostać asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. W artykule zaprezentowano też zadania asystentów oraz starano się znaleźć odpowiedź, czy zawód ten jest w Polsce należycie wykorzystany.

Published
2018-05-13
How to Cite
POMARAŃSKA, Renata. Asystent osoby z niepełnosprawnością w Polsce - zawód pożądany, lecz niewykorzystany. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/152>. Date accessed: 20 may 2022.