Powstanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako elementu IV Rzeczpospolitej – ramy interpretacyjne publikacji wybranych dzienników ogólnopolskich

  • Paweł Kuca Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Prezentowany artykuł zawiera analizę prasoznawczą trzech dzienników ogólnopolskich „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Naszego Dziennika” w kontekście powołania przez Sejm Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2006 r. Powstanie CBA jest tu traktowane jako element programowy tzw. IV Rzeczpospolitej, projektu politycznego realizowanego w Polsce w latach 2005-2007. Badania są częścią prowadzonego od 2016 r. projektu badawczego, który dotyczy relacji obozu politycznego tzw. IV RP z mediami. Punktem wyjścia do prowadzonych badań są tezy stawiane przez sympatyków obozu IV RP, że próba realizacji tego projektu politycznego spotkała się z negatywnym nastawieniem mediów w Polsce. W prowadzonej analizie skoncentrowano się na zastosowaniu przez wybrane dzienniki ram interpretacyjnych w publikowanych tekstach. Ramy te pozwalają mediom na dostarczanie odbiorcy ocen przekazywanych informacji, a także ich interpretację. Artykuły, które powstają w ramach prowadzonych badań dotyczących relacji obozu IV RP z mediami dotyczą dwóch obszarów. Są to wyniki badań prasoznawczych z określonych wydarzeń z lat 2005-2007 oraz artykuły problemowe poświęcone różnym aspektom relacji obozu IV RP z mediami.

Published
2018-05-13
How to Cite
KUCA, Paweł. Powstanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako elementu IV Rzeczpospolitej – ramy interpretacyjne publikacji wybranych dzienników ogólnopolskich. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/160>. Date accessed: 20 may 2022.