Dlaczego Jack Torrance się nudzi? Wokół kulturowej percepcji Lśnienia Stanleya Kubricka

  • Katarzyna Gudzik

Abstract

Przedmiotem niniejszego artykuł jest ukazanie twórczości Stanleya Kubricka w kontekście kultury współczesnej. Artykuł ukazuje w jakim stopniu mechanizmy kulturowe i psychologiczne wpływają na konstrukcje bohaterów filmowych; artykuł pokazuje opis wybranych środków stylistycznych zastosowanych w filmie Lśnienie Stanleya Kubricka uzupełniając go o konteksty kulturowe jakie  występują w twórczości tego artysty. Stan badań obrazujących to zagadnienie w odniesieniu do filmu światowego jest znikomy. Celem artykułu jest ukazanie najważniejszych wątków i zagadnień występujących w światowym filmie XX wieku. Tematem przewodnim tekstu jest nuda w filmie, jako przyczynek do rozważań nad występowaniem tego zjawiska w szerszym, nie tylko filmowym, kontekście. Tekst ukazuje wybrane aspekty opisywanego zagadnienia, wskazując jedynie możliwą drogę analizy problematyki podanej w tytule pracy.

Published
2018-05-13
How to Cite
GUDZIK, Katarzyna. Dlaczego Jack Torrance się nudzi? Wokół kulturowej percepcji Lśnienia Stanleya Kubricka. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 11, n. 1, may 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/169>. Date accessed: 20 may 2022.