Przemiany ról społecznych w polskim świecie artystycznym po 2000 roku

  • Agata Sulikowska-Dejena Instytut Socjologii UR

Abstract

W artykule przedstawiono tezę, że procesy jakie dokonały się w sztuce polskiej po 2000 roku (np. rozwój rynku sztuki, obecność polskiej sztuki w obiegu międzynarodowym i związana z tym konieczność dostosowania standardów, ugruntowanie się pozycji kuratora, pojawienie się wielu nowych ośrodków i profesjonalizacja instytucji sztuki oraz rosnąca rola kobiet-artystek) wymagają świeżego spojrzenia na strukturę i działanie polskiego świata sztuki. Każda dekada generuje zmiany i przewartościowania. Dlatego mity związane z osobą artysty zostały zbadane na nowo. W artykule przeanalizowano, które z nich straciły moc oddziaływania lub zmieniły swe znaczenie. Dużo miejsca poświęcono również omówieniu ról społecznych i zawodowych podejmowanych nie tylko przez artystę, ale również przez kuratora wystaw – nowego pośrednika, który pojawił się w polskiej sztuce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a którego pozycja z dekady na dekadę staje się coraz bardziej dominująca. W zaproponowanym ujęciu tematu skupiono się przede wszystkim na artyście i kuratorze, ponieważ właśnie ci aktorzy generują główne napięcia w polu sztuki. To oni najpełniej ogniskują w sobie dokonujące się w kulturze przemiany.

Published
2018-12-10
How to Cite
SULIKOWSKA-DEJENA, Agata. Przemiany ról społecznych w polskim świecie artystycznym po 2000 roku. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 12, n. 2, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/170>. Date accessed: 23 may 2022.